FATİH ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Lisans

Müfredat

1. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
RUS 201 RUS DİLİ I   3 0 3  5  7
TLE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I   2 2 3  6  10
TLE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I   3 0 3  5  7
TLE 105 CUMHURİYET DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ    3 0 3  5  7
TLE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I    3 0 3  5  7
TDE 109 TÜRK HALK BİLİMİ   3 0 3  4  7
17 2 18  30  45
 
2. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
RUS 202 RUS DİLİ II   3 0 3  5  7
TLE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II   2 2 3  6  7
TLE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II    3 0 3  5  7
TLE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKÂYE VE ROMAN TAHLİLLERİ    3 0 3  5  7
TLE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II    3 0 3  6  7
TLE 110 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNE GİRİŞ   3 0 3  3  7
17 2 18  30  42
 
3. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 205 AZERİ TÜRKÇESİ I   3 0 3  6  5
TLE 211 ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ    3 0 3  6  6
TLE 223 MEŞRUTİYET EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ   3 0 3  6  7
İNG 101 İNGİLİZCE I   3 0 3  4  7
ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I   2 0 2  2  3
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  6  6
17 0 17  30  34
 
4. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 206 AZERİ TÜRKÇESİ II   3 0 3  7  9
TLE 210 ORTA TÜRKÇE METİNLERİ    3 0 3  6  6
TLE 224 SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI METİN TAHLİLLERİ   3 0 3  6  6
İNG 102 İNGİLİZCE II   3 0 3  4  6
ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II   2 0 2  2  3
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  5  6
17 0 17  30  36
 
5. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 303 ÖZBEK TÜRKÇESİ I   3 0 3  5  8
TLE 305 TÜRKMEN TÜRKÇESİ I   3 0 3  5  8
TLE 315 TANZİMAT DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ   3 0 3  5  6
TLE 317 HALK EDEBİYATI METİNLERİ   3 0 3  5  5
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  5  6
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  5  6
18 0 18  30  39
 
6. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 302 LEHÇELER ARASI METİN AKTARMA YÖNTEMLERİ   3 0 3  5  6
TLE 304 ÖZBEK TÜRKÇESİ II   3 0 3  5  6
TLE 306 TÜRKMEN TÜRKÇESİ II   3 0 3  5  8
TLE 309 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ   3 0 3  5  8
TLE 316 TANZİMAT DEVRİ HİKAYE VE ROMAN TAHLİLLERİ   3 0 3  5  9
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  5  6
18 0 18  30  43
 
7. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 401 KIRGIZ TÜRKÇESİ I   3 0 3  6  9
TLE 403 KAZAK TÜRKÇESİ I   3 0 3  6  9
TLE 431 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ I   3 0 3  6  6
TLE 439 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I    3 0 3  6  5
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  6  6
15 0 15  30  35
8. Dönem Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 402 KIRGIZ TÜRKÇESİ II   3 0 3  5  7
TLE 404 KAZAK TÜRKÇESİ II   3 0 3  5  8
TLE 432 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİ II   3 0 3  4  6
TLE 440 KLASİK TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II    3 0 3  5  6
TLE 442 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI   3 0 3  6  8
XXX Xxx ELECTIVE 3 0 3  5  6
18 0 18  30  41
*Alan Dışı Dersler Türkçe eğitim yapan Bölümlerden alınacaktır.

Toplam Mezuniyet Kredisi: 139 / Toplam AKTS Kredisi: 240

BİLGİ: Aşağıdaki seçmeli derslerin hepsi açılmamaktadır. İlgili dönemde açılacak olan dersler ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan bilgi alabilirsiniz.

ALAN DIŞI TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3+0) 3 Teorik Uyg. Kredi AKTS İşYükü
TLE 203 TATAR TÜRKÇESİ 3 0 3 5 5
TLE 215 KARAÇAY-MALKAR TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 216 TÜRK DÜNYASI DESTANLARI 3 0 3 5 8
TLE 219 KUMUK TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 220 HAKAS TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 221 KIRIM-TATAR TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 231 MEVLANA MEKTEBİ 3 0 3 5 5
TLE 232 DİVANLARIN DÜNYASINDAN 3 0 3 5 6
TLE 311 NOGAY TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 313 GAGAVUZ TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 314 TUVA TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 406 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI METİNLERİ 3 0 3 5 7
TLE 410 BİTİRME TEZİ 0 3 3 5 6
TLE 413 TÜRKMEN HALK EDEBİYATI 3 0 3 5 6
TLE 414 ALTAY TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 415 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ 3 0 3 5 8
TLE 418 TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 3 0 3 5 8
TLE 419 ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 3 0 3 5 8
TLE 421 TATAR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 3 0 3 5 8
TLE 422 KAZAK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 3 0 3 5 8
TLE 424 KIRGIZ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA 3 0 3 5 8
TLE 427 BAŞKURT TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 428 YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 429 ÇUVAŞ TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 430 KARAKALPAK TÜRKÇESİ 3 0 3 5 6
TLE 433 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATI 3 0 3 5 6
TLE 434 ÖZBEK EDEBİYATI 3 0 3 5 6
TLE 435 KAZAK EDEBİYATI 3 0 3 5 5
TLE 436 KIRGIZ EDEBİYATI 3 0 3 5 6
TLE 437 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM I 3 0 3 5 6
TLE 438 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM II 3 0 3 5 6
TLE 441 TÜRKİSTAN'DA DİL TARTIŞMALARI 3 0 3 5 6
EBİL 420 UYGULAMALI EĞİTİM GİRİŞİMCİLİĞİ 2 2 3 5 8

Önşartlı Dersler Tablosu

Ders Kodu Dersin Adı Önşart
TLE 413TÜRKMEN HALK EDEBİYATI(TLE 305)(TLE 306)
TLE 418TÜRKMEN TÜRKÇESİ METİN AKTARMA(TLE 305)
TLE 419ÖZBEK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA(TLE 303)
TLE 421TATAR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA(TLE 203)
TLE 422KAZAK TÜRKÇESİ METİN AKTARMA (TLE 403)
TLE 424KIRGIZ TÜRKÇESİ METİN AKTARMA (TLE 401)

Eski ve Yeni Dersler İçin Eşdeğerlik Tablosu

Eski Dersin Kodu Eski Dersin Adı Yeni Dersin Kodu Yeni Dersin Adı
HIST 103 OTTOMAN TURKISH I TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I
HIST 103 OTTOMAN TURKISH I TLE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I
RUS 202 RUS DİLİ II TLE 202 RUSÇA II
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I HIST 103 OTTOMAN TURKISH I
TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I TLE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I
TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II TLE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II
TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I TLE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I
TDE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II TLE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II
TDE 105 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ TDE 443 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ
TDE 105 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ TLE 105 CUMHURİYET DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ
TDE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI TLE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKÂYE VE ROMAN TAHLİLLERİ
TDE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI TDE 444 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI
TDE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I TLE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I
TDE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II TLE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II
TDE 209 TÜRK HALK EDEBİYATI TLE 317 HALK EDEBİYATI METİNLERİ
TDE 211 ESKİ TÜRKÇE TLE 211 ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ
TDE 406 EDEBİ TENKİT TLE 316 TANZİMAT DEVRİ HİKAYE VE ROMAN TAHLİLLERİ
TLE 202 RUSÇA II RUS 202 RUS DİLİ II
TLE 203 TATAR TÜRKÇESİ XXX xxx ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
TLE 204 TATAR TÜRKÇESİ II XXX xxx ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
TLE 207 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİNLER I XXX xxx ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
TLE 208 YENİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II XXX xxx ALAN İÇİ SEÇMELİ DERS
TLE 225 TANZİMAT DEVRİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ TLE 315 TANZİMAT DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ
TLE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I HIST 103 OTTOMAN TURKISH I
TLE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I TDE 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I
TLE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II TDE 102 OSMANLI TÜRKÇESİ II
TLE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I TDE 103 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I
TLE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II TDE 104 TÜRKİYE TÜRKÇESİ II
TLE 105 CUMHURİYET DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ TDE 443 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ
TLE 105 CUMHURİYET DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ TDE 105 CUMHURİYET DEVRİ TÜRK ŞİİRİ
TLE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKÂYE VE ROMAN TAHLİLLERİ TDE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI
TLE 106 CUMHURİYET DEVRİ HİKÂYE VE ROMAN TAHLİLLERİ TDE 444 CUMHURİYET DEVRİ HİKAYE VE ROMANI
TLE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ I TDE 107 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I
TLE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ II TDE 108 ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II
TLE 211 ESKİ TÜRKÇE METİNLERİ TDE 211 ESKİ TÜRKÇE
TLE 315 TANZİMAT DEVRİ ŞİİR TAHLİLLERİ TLE 225 TANZİMAT DEVRİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEMELERİ

 Yazıcı Dostu Sayfa    Arkadaşıma Gönder
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2012, Pazartesi
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2011, Salı
Ziyaret Sayısı: 103541

Fatih Üniversitesi © 2016 Fatih Üniversitesi Tüm hakları saklıdır
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.